Baajecznaa

18 tekstów – auto­rem jest Baajecznaa.

Widzę że mało osób, jest na tym świecie, którzy umieją dokład­nie zro­zumieć człowieka i mu zaufać. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 października 2010, 18:17

Mam nadzieję, że w końcu spot­ka­my się. W tym ni­by lep­szym świecie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 października 2010, 10:34

Tak, po­wie­dzmy że nie wiesz. Że nie wiesz co czuję, ja. Tyl­ko że ja dokład­nie wiem co czu­jesz ty. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 października 2010, 12:12

Gdy ot­wieram oczy, pod cieniem ra­dości widzę łzy. Nie wszys­tko co piękne mu­si być idealne. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 lipca 2010, 16:55

Co do cze­go, ale tyl­ko w słow­nic­twie jes­teśmy bogaci. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 lipca 2010, 21:41

Po­kazać co czu­jemy, umiemy pra­wie każdym gestem. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 18 czerwca 2010, 17:47

Ma­my strasznie dużo zabłąka­nych myśli, które zaw­dzięcza­my właśnie tej dru­giej osobie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 16 czerwca 2010, 16:46

Życie jest jak teatr, tyl­ko że nie ma żad­nych prób. Jest od ra­zu premiera. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 czerwca 2010, 15:16

Często ucieka­my myśla­mi od od­po­wiedź, aby tyl­ko się od niej wywinąć. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 czerwca 2010, 20:30

Miłość jest śle­pa, wiem bo mo­je ser­ce było zaśle­pione przez Ciebie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 maja 2010, 17:07
Baajecznaa

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Baajecznaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność